Offer

Realizujemy tematy z wielu branż automatyki i jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Specjalizujemy się w następujących sektorach:

 • Automatyka magazynowa – sortery, windy, systemy przenośników, systemy wizyjne (skanery, kamery).
 • Robotyzacja - aplikacje cięcia, Pick & Place, paletyzacja.
 • Maszyny – wibroprasy, maszyny do przemysłu drzewnego, przemysłu spożywczego, przewijarki.
 • Linie technologiczne - systemy transportowe.
 • Gospodarka wodno-ściekowa – przepompownie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie.
 • Biogazownie.

W Ofercie:

 • Programowanie sterowników PLC – Siemens, Eaton (Moeller), Beckhoff, Wago, Omron, Mitsubishi.
 • Wizualizacje na panelach operatorskich HMI – Siemens, Eaton (Micro Innovation), Mitsubishi.
 • Wizualizacje SCADA – Siemens WinCC, Siemens WinCC flexible, Indusoft, Wonderware Intouch.
 • Roboty przemysłowe - Kawasaki, Adept OMRON.
 • Projektowanie automatyki.
 • Modernizacja i naprawa maszyn.
 • Zdalny dostęp, monitoring i telemetria.
 • Doradztwo techniczne.
 • Serwis i utrzymanie ruchu.
 • Prefabrykacja rozdzielnic.