Offer

Realizujemy tematy z wielu branż automatyki i jesteśmy otwarci na nowe wyzwania. Specjalizujemy się w następujących sektorach:

  • Automatyka magazynowa – sortery, windy, systemy przenośników, systemy wizyjne (skanery, kamery).
  • Robotyzacja - aplikacje cięcia, Pick & Place, paletyzacja.
  • Maszyny – wibroprasy, maszyny do przemysłu drzewnego, przemysłu spożywczego, przewijarki.
  • Linie technologiczne - systemy transportowe.
  • Gospodarka wodno-ściekowa – przepompownie, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie.
  • Biogazownie.

W Ofercie:

  • Programowanie sterowników PLC – Siemens, Eaton (Moeller), Beckhoff, Wago, Omron, Mitsubishi.
  • Wizualizacje na panelach operatorskich HMI – Siemens, Eaton (Micro Innovation), Mitsubishi.
  • Wizualizacje SCADA – Siemens WinCC, Siemens WinCC flexible, Indusoft, Wonderware Intouch.
  • Roboty przemysłowe - Kawasaki, Adept OMRON.
  • Projektowanie automatyki.
  • Modernizacja i naprawa maszyn.
  • Zdalny dostęp, monitoring i telemetria.
  • Doradztwo techniczne.
  • Serwis i utrzymanie ruchu.
  • Prefabrykacja rozdzielnic.