Nasze realizacje

Zrobotyzowane stanowisko paletyzacji - Poltarex Polskie Drewno sp. z o.o.

Branża:
Robotyzacja

Robot Kawasaki FD50

 

Zrobotyzowane stanowisko cięcia

Branża:
Robotyzacja

Robot Kawasaki BX100L

 

System RFID

Branża:
Robotyzacja

System RFID do detekcji typu produktu