Nasze realizacje

ZZO Nowy Dwór

Branża:
Gospodarka wodno-ściekowa

Budowa sieci sanitarnych i elektrycznych związanych z budową linii do doczyszczania odpadów zbieranych selektywnie oraz budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadów na terenie ZZO Nowy Dwór.

Modernizacja sterowania przepompowni Chojnice

Branża:
Gospodarka wodno-ściekowa

Modernizacja programu sterującego Unitronics Vision. Optymalizacja algorytmu sterowania. Dodanie nowych funkcji.

Monitoring i wizualizacja przepompowni Chojnice

Branża:
Gospodarka wodno-ściekowa

Monitoring pracy przepompowni ścieków. Telemetria zrealizowana na modułach telemetrycznych Inventia. Wizualizacja SCADA oparta na środowisku Indusoft.

Wizualizacja przepompowni

Branża:
Gospodarka wodno-ściekowa

Wizualizacja przepompowni

Przepompownia ścieków Rzeczenica

Branża:
Gospodarka wodno-ściekowa

Przepompownia ścieków w Rzeczenicy. Program sterujący Siemens LOGO.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Branża:
Gospodarka wodno-ściekowa

Oczyszczalnia ścieków. Modernizacja wizualizacji ASIX. Upgrade systemu SCADA do najnowszej wersji. Wymiana sprzętu komputerowego.

Modernizacja SUW

Branża:
Gospodarka wodno-ściekowa

Stacja uzdatniania wody. Modernizacja programu sterującego Siemens LOGO. Optymalizacja algorytmu sterowania.