Nasze realizacje

Wizualizacja przepompowni

Branża:
Gospodarka wodno-ściekowa

Wizualizacja przepompowni

Składarka kartonow

Branża:
Linie technologiczne

Linia technologiczna do składania i sklejania kartonów. Program sterujący Mitsubishi FX3U. Wizualizacja HMI na panelach dotykowych Mitsubishi GOT1000.

Modernizacja wibroprasy

Branża:
Maszyny

Wibroprasa do produkcji kostki brukowej. Modernizacja programu sterującego Omron CQM1H. Optymalizacja algorytmu sterowania.

Układnica polbruku

Branża:
Maszyny

Wózek do układania polbruku. Program sterujący Siemens S5.

Uruchomienie automatu lakierniczego

Branża:
Linie technologiczne

Uruchomienie automatu lakierniczego Topspray. Sterowanie Siemens S7-300.

Modernizacja maszyny do produkcji osłonek

Branża:
Maszyny

Maszyna do produkcji osłonek. Modernizacja programu sterującego Siemens S7-300. Rozbudowa maszyny, optymalizacja algorytmu sterowania.

Modernizacja SUW

Branża:
Gospodarka wodno-ściekowa

Stacja uzdatniania wody. Modernizacja programu sterującego Siemens LOGO. Optymalizacja algorytmu sterowania.

Modernizacja wibroprasy

Branża:
Maszyny

Wibroprasa do produkcji kostki brukowej. Modernizacja programu sterującego Siemens S7-300. Optymalizacja algorytmu sterowania. Wizualizacja HMI na panelu dotykowym Siemens.

Modernizacja oczyszczalni ścieków

Branża:
Gospodarka wodno-ściekowa

Oczyszczalnia ścieków. Modernizacja wizualizacji ASIX. Upgrade systemu SCADA do najnowszej wersji. Wymiana sprzętu komputerowego.

Linia do łączenia drewna

Branża:
Linie technologiczne

Linia technologiczna do łączenia drewna składająca się z czopiarki i prasy. Programy sterujące Siemens LOGO.

Strony