Nasze realizacje

Instalacja konserwacji śluzu

Branża:
Linie technologiczne

Instalacja konserwacji śluzu. Modernizacja systemu sterowania opartego na sterowniku LS.

Przepompownia ścieków Rzeczenica

Branża:
Gospodarka wodno-ściekowa

Przepompownia ścieków w Rzeczenicy. Program sterujący Siemens LOGO.

System RFID

Branża:
Robotyzacja

System RFID do detekcji typu produktu

Strony